+31(0)35 240 01 08 info@polestarcapital.nl

Zinvol rendement

Wij bieden financieel en maatschappelijk rendement,
met een beheerst risicoprofiel, aan publieke en
commerciële investeerders.

Oplossingsgerichte financiering

Wij bieden kansrijke projecten met impact, de financiering 
die zij nodig hebben om hun project te kunnen realiseren

Versneller van verduurzaming

Door projecten te financieren die innovatief, effectief
en schaalbaar zijn, versnellen wij de energietransitie
en circulaire transitie

Limburgs Energiefonds

Het LEF is een fonds met financiering van de Provincie Limburg en de Europese InvesteringsBank, en wordt beheerd door Polestar Capital. Het fonds is medio 2020 ca. €90mln groot en zal de komende jaren stapsgewijs groeien naar €270mln aan beheerd vermogen. Dit vermogen zet zij in voor de realisatie van kansrijke Limburgse projecten in energiebesparing, duurzame energieopwekking, asbestsanering of de circulaire economie. Het LEF verstrekt financiering in de vorm van risicokapitaal of een (achtergestelde) lening. LEF herinvesteert haar rendement en is een revolverend fonds: hierdoor kunnen meer duurzame projecten worden gerealiseerd.

Limburgs Energiefonds

Voor meer informatie zie www.limburgsenergiefonds.nl

Polestar Capital

Polestar Capital is een vermogensbeheerder die oplossingsgerichte financiering biedt aan kansrijke initiatieven met een zinvol (vernieuwend, effectief en schaalbaar) maatschappelijk rendement.